Extralent - Blerick
MENU

Begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de site van het SLO, klik hier.

Onze doelgroep en hun kenmerken

Op onze school zitten kinderen die:

- Een totaal IQ van rond de 130 hebben. 
- Vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in et regulier onderwijs.
- Eventueel een bijkomend leer- of gedragsprobleem hebben.

Kenmerken die we tegen komen:

1) Perfectionisme, faalangst
2) Sterk rechtvaardigheidsgevoel
3) Hypergevoeligheid
4) Kritische instelling
5) Comorbiteit
6) Onderpresteren 

Uiteraard is ieder kind uniek en hoeven deze kenmerken niet bij iedereen voor te komen.