Extralent - Blerick
MENU

Aanmelding, toelatingstraject, meer informatie

 
U heeft mogelijk al veel nagedacht over geschikt onderwijs voor uw kind. Wellicht is onze school een optie die u wilt onderzoeken. Op deze pagina vindt u in het kort een beschrijving van het proces dat wordt doorlopen totdat uw kind op onze school wordt ingeschreven.

Vooraf: vanaf 2012 is het College van Bestuur van Kerobei met andere schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg in gesprek over de mogelijkheden om die extra kosten samen te dragen. Dit heeft helaas niet geleid tot overeenstemming. Daarom ziet Kerobei zich genoodzaakt om vanaf 1 augustus 2018 alleen nog maar leerlingen op Extralent toe te laten die afkomstig zijn van scholen van Kerobei. Feitelijk betekent dit dat de tijdelijke maatregel die per 1-3-2018 is ingesteld, nu definitief is. We betreuren het deze drastische maatregel te moeten nemen, maar vinden het recht doen aan alle leerlingen, ouders en scholen van Kerobei. Dit betekent tevens dat Extralent vanaf augustus 2022 de deuren zal sluiten. 

Mogelijk wilt u allereerst meer informatie over onze school en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Maak gerust een afspraak om eens te komen kijken. Deze afspraak kunt u maken met Nicole Hamers-Meekels, directeur (nicole.hamers@kerobei.nl) of  Mirjam Smit, teamleider (mirjam.smit@kerobei.nl).
Zij kunnen u alles vertellen over onze school en onze unieke visie op onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Ook vindt u op onze website (onder het kopje 'school') diverse documenten die u verder kunnen helpen bij uw zoektocht.
 
Aan de plaatsing op onze school gaat een toelatingstraject vooraf. Op het moment dat u tot aanmelding over wilt gaan kunt u dit kenbaar maken aan Frank Evers, voorzitter van de commissie bovenschoolse ondersteuning, of Sonja van Horck, administratief medewerker van de commissie leerlingenzorg. Zij zijn te bereiken via het bestuurskantoor van Kerobei: 077-396 88 88.

U ontvangt van hen een aanmeldformulier. Belangrijk is dat de huidige school aangeeft dat zij handelingsverlegen is! Vanaf het moment dat de huidige school dit aan heeft gegeven, kan de aanmelding verder gaan.
Als het ingevulde aanmeldformulier door de commissie bovenschoolse ondersteuning is ontvangen, gaat de commissie aan de slag om te bekijken of onze school de juiste plek is voor uw kind. Een intelligentie-onderzoek (bv.WISC-III /V: performaal en verbaal) is bij aanmelding een vereiste. De commissie zal eveneens gegevens opvragen van de huidige school en de thuissituatie. 
 
Wanneer blijkt dat onze school een goede plek kan zijn voor uw kind, wordt overgegaan tot een proefplaatsing. Deze periode kan variëren van een dag tot enkele weken, afhankelijk van de uitkomst van de observatievraag. Gedurende deze proefplaatsing wordt uw kind zorgvuldig geobserveerd door de leerkracht, teamleider en/of directeur. Uw kind heeft gedurende de proefperiode de mogelijkheid om te ‘voelen’ of de school prettig is voor hem of haar. Na afloop wordt besloten of de plaatsing definitief kan worden.