Extralent - Blerick
MENU

Vervoer


De leerlingen op onze school wonen niet allemaal in de buurt. Ouders zullen dus voor geschikt vervoer moeten zorgen.  U kunt bij uw eigen gemeente navraag doen over evt. leerlingvervoer of vergoeding in het kader van het vervoer. In dat geval kunt u op school een verklaring aanvragen waarin wij aangeven waarom uw kind naar onze school komt. 

Een andere mogelijkheid is om met andere ouders te carpoolen. U kunt de school inschakelen om in contact te komen met ouders die bij u in de buurt wonen.


Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met:
teamleider: Mirjam Smit, mirjam.smit@kerobei.nl